FLEXO - laser


ploče za izradu štambilja laserom
(ekonomično - ekološki - bez prašine - bez mirisa)


SPECIFIKACIJA

FLEXO-laser ploča je polimerna ploča namjenjena obradi laserom. Polimerni sloj je vezan sa čvrstom nosećom folijom debelom 0,12 mm. Ta folija omogućava čvrstu vezu sa štambiljem.
FLEXO-laser ploča odlikuje se odličnim primanjem i prenošenjem tinte, kao i izvanrednom stabilnošću.
FLEXO-laser ploče sastoje se od komponenata prilagođenih spektru CO2 lasera, što omogućava veliku brzinu graviranja.
FLEXO-laser ploča otporna je na ozon, te na sve uobičajene tinte za štambilje.

TEHNIČKI PODACI

Boja: zelena/ljubičasta
Debljina: 2,3 mm
Tvrdoća: 50 shora
Otpornost na otapala: benzin, laka ulja, voda, kerozin, penthan, heksan
Svojstva: FLEXO-laser ploča primjenjiva je kako na drvenim štambiljima, tako i na uobičajenim Trodat Printy faksimilima.


OBRADA

S polimer ploče prvo skinite tanku foliju te ploču pozicionirajte u laser s mekom mat stranom prema gore, a glatku i sjajnu noseću foliju prema dolje. Za prvi test povisite brzninu za cca 50%. Za izrezivanje reducirajte snagu na 50%, DPI vrijednosti na cca 150 te istovremeno udvostručite brzinu rezanja (vrijednosti se uspoređuju s podacima za uobičajenu obradu gume).


NAKNADNA OBRADA

Nakon graviranja površina ploče lagano je vlažna. Taj sloj vlage treba odmah odstraniti. Perite graviranu ploču neposredno nakon graviranja pod mlačnom vodom i ostavite je sušiti 5-10 minuta.
Nakon toga ploča se može dalje obrađivati i montirati.


PREDNOSTI FLEXO-laser PLOČE

FLEXO-laser ploča pogodna je za obradu na laser uređajima svih snaga. U usporedbi s većinom laser-guma vrijeme graviranja smanjuje se za više od 30%, čime se postiže značajno veća produktivnost.
FLEXO-laser ploča je idealna za obradu na uređajima niže snage. Kod ispravnog odsisa nije potrebno zračno upuhivanje .


ODLIČNA KVALITETA OTISKA

FLEXO-laser ploča primjenjiva je u tiskarstvu gdje zadovoljava najviše zahtjeve prijenosa boje, oštrine slike i stabilnosti dimenzije. Postiže se potpuna zasićenost i raspodjela boje čak i kod otisaka većih površina.


DOBRA STABILNOST DIMENZIJE

Specijalna noseća folija na poleđini ploče garantira odlično i dugotrajno prijanjanje čak i manjih tekst ploča. Preporučamo uporabu naše visokokvalitetne duploljepive trake.


BEZ MIRISA o BEZ PRAŠINE

Obrada FLEXO-laser ploče je značajno ugodnija. FLEXO-laser ploča sastoji se od monomera, a ne od gume. Materijal se ne raspada u prah nego isparuje bez ostatka.
Reducira se vrijeme čišćenja laserskog uređaja, filtera i ostalih dijelova mašine.


BEZ MOGUĆNOSTI ZAPALJENJA

Kod obrade flexo-laser ploče ne dolazi do gorenja, kao pri graviranju gume. Ne radi se samo o sigurnosti već i zračno upuhivanje postaje suvišno.